Tildes Jumis

jauns_jumis_webam

Populārā sistēma Tildes Jumis jau vairāk nekā 15 gadus nodrošina grāmatvedību un preču uzskaiti uzņēmumos un iestādēs visā Latvijā.

Šajā laikā sistēma nepārtraukti sekojusi mainīgajai Latvijas likumdošanai, pilnveidojusies iespēju ziņā un kļuvusi piemērota visplašākajam lietotāju lokam. Tildes Jumis labākās īpašības — vienkāršība, saprotamība un piemērojamība katra uzņēmuma īpatnībām.

Tildes Jumis ietver sevī tādas iespējas, kā:

  • Preču un pakalpojumu uzskaite un tirdzniecība;
  • Kases un bankas operāciju reģistrācija un atskaites;
  • Detalizēts algu aprēķins;
  • Pamatlīdzekļu uzskaite un nolietojuma aprēķins;
  • Pilnīga un savlaicīga atbilstība Latvijas likumdošanai u.c.

Atbilstoši jūsu uzņēmuma lielumam un biznesa specifikai piedāvājam divas sistēmas:

  • Tildes Jumis – maziem un vidējiem uzņēmumiem;
  • Tildes Jumis Mini (bezmaksas) – ļoti maziem uzņēmumiem, tajā skaitā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju uzņēmumiem.

Izmēģiniet “Tildes Jumi” sākumversiju!

Sistēmas Tildes Jumis izmēģinājuma versija ir pieejama bez maksas un nodrošina visas Standarta komplektācijas iespējas ar šādiem ierobežojumiem:

  • Ar programmas iespējām var iepazīties 30 dienas.
  • Ar programmas iespējām var iepazīties, veidojot viena uzņēmuma uzskaiti.
  • Ar programmu vienlaikus var strādāt 1 lietotājs.

Sākuma versiju varat iegūt šeit ->Lejupielādēt Tildes Jumis izmēģinājuma versiju

vai sazinoties ar SIA EuroScreen sertificēto speciālistu pa tālruni 67555554 vai e-pastu info {at} es.lv.

Tildes Jumis izmaksas:

LVL un EUR bez PVN

Nosaukums Iegāde Iegāde (EUR) Nomas maksa gadā  Nomas maksa gadā (EUR)
Tildes Jumis licences
Tildes Jumis Standarta ar gada abonementu 755,00 1074,27 280,00 398,40
Tildes Jumis Solo ar gada abonementu 395,00 562,03
Tildes Jumis papildu komponentu licences
TJ Lietotājs 187,00 266,08 93,00 132,33
TJ Serveris 373,00 530,73 187,00 266,08
Tildes Jumis – Kases aparāts ar gada abonementu 100,00 142,29
Tildes Jumis – Kases aparāts, papildu slēgums ar gada abonementu 20,00 28,46
Abonements
Tildes Jumis abonementa pagarinājums uz 1 gadu 127,00 180,70 0,00 0,00
TJ Lietotājs abonementa pagarinājums uz 1 gadu 47,00 66,87 0,00 0,00
TJ Serveris abonementa pagarinājums uz 1 gadu 93,00 132,33 0,00 0,00
Abonementa atjaunošana
Tildes Jumis abonementa atjaunošana 255,00 362,83
TJ Lietotājs abonementa atjaunošana 93,00 132,33
TJ Serveris abonementa atjaunošana 186,00 264,65
Tildes Jumis Standarta komplektācijā ietilpst: viens TJ Lietotājs un TJ Serveris, instalācijas komplekts, abonements uz 1 gadu, licence.
Tildes Jumis Solo komplektācijā ietilpst: viens TJ Lietotājs un viens TJ Serveris, instalācijas komplekts, abonements uz 1 gadu, licence. Tildes Jumis Solo ir derīgs izmantošanai tikai 1 datorā.
TJ Lietotājs, TJ Serveris un Komponenti  tiek licencēti tikai Tildes Jumis Standarta komplektācijā.
Tildes Jumis nomas licences funkcionālās iespējas atbilst Tildes Jumis Standarta.  Visu nomas termiņu abonements ir pieejams bez papildu maksas.
Tildes Jumis abonementu var iegādāties 2 mēnešu laikā pēc iepriekšējā abonementa termiņa beigām.
Tildes Jumis abonementa atjaunošanā ietilpst: abonements uz vienu gadu no atjaunošanas brīža. Abonementa atjaunošana var tikt izmantota Tildes Jumis licencēm gadījumā, ja no iepriekšējā abonementa termiņa beigām pagājis vairāk nekā divi mēneši.

Tildes Jumis mini:

LVL un EUR bez PVN

Nosaukums Iegāde  Iegāde (EUR) Nomas maksa gadā Nomas maksa gadā (EUR)
Tildes Jumis Mini licences
Tildes Jumis Mini 0,00 0,00
Tildes Jumis Mini jauninājums 35,00 49,80
Tildes Jumis Mini ietilpst: viena lietotāja darba vieta un viens datu serveris.

Tildes Jumis papildus opcijas:

LVL un EUR bez PVN

Nosaukums Iegāde  Iegāde (EUR) Nomas maksa gadā Nomas maksa gadā (EUR) 
Pārēja no nomas uz iegādi
Pāreja no Tildes Jumis nomas uz Standarta komplektāciju 508,00 722,82
Pāreja no TJ Lietotājs nomas uz TJ Lietotājs 170,00 241,89
Pāreja no TJ Serveris nomas uz TJ Serveris 339,00 482,35
-Pāreja versiju starpā
Pāreja no Tildes Jumis Solo komplektācijas uz Standarta komplektāciju 360,00 512,23
Instalācijas komplekts
Tildes Jumis instalācijas komplekts, lietotājiem ar pagarinātu abonementu 4,00 5,69
Tildes Jumis instalācijas komplekts, lietotājiem bez pagarināta abonementa 10,00 14,23
Pāreja no nomas uz iegādi attiecas uz licencēm, par kurām ir samaksāta pilnā gada nomas maksa.
Tildes Jumis instalācijas komplektā ietilpst: programmas instalācijas CD.