Tildes Jumis Cenas

jumis_experiments_euro10

Tildes Jumis – pareizs Jūsu naudas ieguldījums!

Daudzi uzņēmumi jau ir novērtējuši sistēmas Tildes Jumis risinājumu priekšrocības. Tas ir ļāvis sistēmai Tildes Jumis kļūt par Latvijā visplašāk lietoto un labāk vērtēto grāmatvedības risinājumu.

Tildes Jumis cenas:

LVL un EUR bez PVN

Nosaukums Iegāde Iegāde (EUR) Nomas maksa gadā  Nomas maksa gadā (EUR)
Tildes Jumis licences
Tildes Jumis Standarta ar gada abonementu 755,00 1074,27 280,00 398,40
Tildes Jumis Solo ar gada abonementu 395,00 562,03
Tildes Jumis papildu komponentu licences
TJ Lietotājs 187,00 266,08 93,00 132,33
TJ Serveris 373,00 530,73 187,00 266,08
Tildes Jumis – Kases aparāts ar gada abonementu 100,00 142,29
Tildes Jumis – Kases aparāts, papildu slēgums ar gada abonementu 20,00 28,46
Abonements
Tildes Jumis abonementa pagarinājums uz 1 gadu 180,00 0,00 0,00
TJ Lietotājs abonementa pagarinājums uz 1 gadu 47,00 68.00 0,00 0,00
TJ Serveris abonementa pagarinājums uz 1 gadu 93,00 132,33 0,00 0,00
Abonementa atjaunošana
Tildes Jumis abonementa atjaunošana 255,00 362,83
TJ Lietotājs abonementa atjaunošana 93,00 132,33
TJ Serveris abonementa atjaunošana 186,00 264,65
Tildes Jumis Standarta komplektācijā ietilpst: viens TJ Lietotājs un TJ Serveris, instalācijas komplekts, abonements uz 1 gadu, licence.
Tildes Jumis Solo komplektācijā ietilpst: viens TJ Lietotājs un viens TJ Serveris, instalācijas komplekts, abonements uz 1 gadu, licence. Tildes Jumis Solo ir derīgs izmantošanai tikai 1 datorā.
TJ Lietotājs, TJ Serveris un Komponenti  tiek licencēti tikai Tildes Jumis Standarta komplektācijā.
Tildes Jumis nomas licences funkcionālās iespējas atbilst Tildes Jumis Standarta.  Visu nomas termiņu abonements ir pieejams bez papildu maksas.
Tildes Jumis abonementu var iegādāties 2 mēnešu laikā pēc iepriekšējā abonementa termiņa beigām.
Tildes Jumis abonementa atjaunošanā ietilpst: abonements uz vienu gadu no atjaunošanas brīža. Abonementa atjaunošana var tikt izmantota Tildes Jumis licencēm gadījumā, ja no iepriekšējā abonementa termiņa beigām pagājis vairāk nekā divi mēneši.

Tildes Jumis Mini

LVL un EUR bez PVN

Nosaukums Iegāde  Iegāde (EUR) Nomas maksa gadā Nomas maksa gadā (EUR)
Tildes Jumis Mini licences
Tildes Jumis Mini 0,00 0,00
Tildes Jumis Mini jauninājums 35,00 49,80
Tildes Jumis Mini ietilpst: viena lietotāja darba vieta un viens datu serveris.

Tildes Jumis papildu opcijas

LVL un EUR bez PVN

Nosaukums Iegāde  Iegāde (EUR) Nomas maksa gadā Nomas maksa gadā (EUR)
Pārēja no nomas uz iegādi
Pāreja no Tildes Jumis nomas uz Standarta komplektāciju 508,00 722,82
Pāreja no TJ Lietotājs nomas uz TJ Lietotājs 170,00 241,89
Pāreja no TJ Serveris nomas uz TJ Serveris 339,00 482,35
-Pāreja versiju starpā
Pāreja no Tildes Jumis Solo komplektācijas uz Standarta komplektāciju 360,00 512,23
Instalācijas komplekts
Tildes Jumis instalācijas komplekts, lietotājiem ar pagarinātu abonementu 4,00 5,69
Tildes Jumis instalācijas komplekts, lietotājiem bez pagarināta abonementa 10,00 14,23
Pāreja no nomas uz iegādi attiecas uz licencēm, par kurām ir samaksāta pilnā gada nomas maksa.
Tildes Jumis instalācijas komplektā ietilpst: programmas instalācijas CD.