MEDUS

med

Dokumentu un satura vadības sistēma MEDUS ir efektīvs rīks, jo nodrošina darbiniekiem iespēju apstrādāt savus dokumentus, uzdevumus un atsekot tā gaitu, izmaiņas un versijas, izskatīt dokumentus, jautājumus un uzdevumus sanāksmēs un pieņemt lēmumus, kā arī saņemt paziņojumus par veicamajām darbībām vai aktualitātēm.

MEDUS nodrošina arī uzņēmuma intranet funkcionalitāti – darbinieku informēšanai, izglītošanai un motivācijai.

  • Uzņēmuma ziņas – ziņu izcelšana, ziņu kategorijas, struktūrvienību ziņas
  • Attēlu un video galerijas – iespēja sasaistīt galerijas ar ziņām
  • Darbinieku informācija – perosnāla izmaiņas, prombūtnes, uzņēmuma struktūra
  • Notikumu kalendārs – iespēja veidot vairākus kalendārus
  • Publiskie dokumenti – vadlīnijas, politikas, veidlapas
  • Aptaujas – darbinieku aptaujas, rezultāti grafiskā veidā
  • Zināšanu testi – iespēja veidot zināšanu pārbaudes testus
  • Ātrā meklēšana – uzņēmuma ziņās, darbinieki, publiskie dokumenti
  • Pielāgotie moduļi – iespēja papildināt portāla lapas ar papildus iespējām

Pilnu informāciju par sistēmu MEDUS skatīt:  www.ekodokumenti.lv