Lietvedības sistēma

21231231231231

Pirmais solis uzņēmuma elektronisko dokumentu sakārtošanā ir  lietvedības reģistru vai lietvedības sistēmas izveide.

Sistēmā jūs varēsiet automātiski sagatavot, reģistrēt un meklēt sekojošus dokumentus:
Saņemtā dokumentācija:  Akts, Atbildes vēstule, Garantijas vēstule, Iesniegums, Informatīvā vēstule, Iniciatīvas vēstule, Izziņa, Konkursa materiāli, Lēmums, Līgums, Paskaidrojums, Pateicība, Pavēste, Piedāvājums, Pretenzija, Protokols, Rīkojumu dokumenti, Sūdzība, Telefonogramma, Ziņojums.

Izejošā dokumentācija: Akts, Atbildes vēstule, Garantijas vēstule, Iesniegums, Informatīvā vēstule, Iniciatīvas vēstule, Izziņa, Konkursa materiāli, Lēmums, Līgums, Paskaidrojums, Pateicība, Pavēste, Piedāvājums, Pretenzija, Protokols, Rīkojumu dokumenti, Sūdzība, Telefonogramma, Ziņojums.

papildus informāciju skatīt www.medus.pro