Lietvedības sistēma

21231231231231

Lietvedības sistēma un līgumu vadības sistēma.

Līgumi – tā ir informācija, kas ikvienā organizācijā prasa īpaši rūpīgu attieksmi. Līgumu datu pārvaldībai tiek izvirzītas stingras prasības un darbiniekiem, kas ar tiem strādā (sastāda, saskaņo, apstiprina, paraksta, glabā un pagarina līgumus), jābūt īpaši uzmanīgiem. Lai arī kāda tipa līgumi (personāla, piegādes, tirdzniecības) būtu Jūsu personiskā pārziņā, katram mēdz gadīties kļūdas (un to seku novēršana bieži izmaksā dārgi).

Viens no svarīgākajiem uzņēmuma vadīšanas priekšnoteikumiem ir sakārtoti, parezi izstrādāti un noformēti lietvedības dokumenti.

Pirmais solis uzņēmuma elektronisko dokumentu sakārtošanā ir lietvedības reģistru vai izveide lietvedības sistēma, lietvedība, līgumu vadības sistēma.

Lietvedības sistēma jums automātiski sagatavos, reģistrēs un meklēs sekojošus dokumentus:

Saņemtā dokumentācija:  Akts, Atbildes vēstule, Garantijas vēstule, Iesniegums, Informatīvā vēstule, Iniciatīvas vēstule, Izziņa, Konkursa materiāli, Lēmums, Līgums, Paskaidrojums, Pateicība, Pavēste, Piedāvājums, Pretenzija, Protokols, Rīkojumu dokumenti, Sūdzība, Telefonogramma, Ziņojums.

Izejošā dokumentācija: Akts, Atbildes vēstule, Garantijas vēstule, Iesniegums, Informatīvā vēstule, Iniciatīvas vēstule, Izziņa, Konkursa materiāli, Lēmums, Līgums, Paskaidrojums, Pateicība, Pavēste, Piedāvājums, Pretenzija, Protokols, Rīkojumu dokumenti, Sūdzība, Telefonogramma, Ziņojums.

Ieviešot risinājumu, jūs iegūsiet:

  • ātrāku un ērtāku līgumu izveidošanas un saskaņošanas vidi;
  • centralizētu līgumu reģistru;
  • visu līguma dokumentu glabāšanu, saskaņā ar jūsu noteiktajām pieejas tiesībām;
  • operatīvu līgumu meklēšanas rīku, pēc dokumenta rekvizītiem vai teksta daļas;
  • dokumentu komplektu veidošana;
  • dažāda veida pārskatu veidošana līgumu reģistra ietvaros; iespēju sasaistīt līgumu un citus dokumentus.​

Dažos uzņēmumos liela daļa līgumu ir tipveidīgi un tos iespējams veidot no iepriekš sagatavotām un saskaņotām sagatavēm.

Uzturot sagataves sistēmā, gala lietotājiem vienmēr būs aktuālā līguma sagataves versija, kas sniedz iespēju šādu līgumu ātrāk saskaņot uzņēmuma iekšienē.​​​

papildus informāciju skatīt www.medus.pro