IT audita pakalpojumi

Banner9_0

MŪSU mērķis ir JUMS palīdzēt brīdī, kad esat nolēmuši sakārtot savu IT sistēmu.

Mūsu sertificētie IT audita speciālisti piedāvā:

  • Informācijas drošības politikas un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana
  • Biznesa darbības nepārtrauktības plānošana
  • Informācijas un informācijas sistēmu drošības audits
  • Informācijas tehnoloģiju drošības arhitektūras izstrāde
  • Iekšējā tīkla drošības testēšanas (ielaušanās pārbaudes)
  • Pilna informācija par uzņēmumā reāli izmantojamo programmatūru
  • Pilna informācija par uzņēmumā izmantoto datortehniku

downloaddownload (1)download (2)download (4)