Būvvaldes dokumentu vadības sistēma

Maintaining-Your-Career-in-Rental-Property-Management

Būvvaldes dokumentu vadības sistēma nodrošina:

 • iespēju ātri un pilnvērtīgi iepazīties ar situāciju par katru būvobjektu;
 • vienlaicīgi vairāku darbinieku operatīva piekļuve aktuālai informācijai;
 • efektīvi un precīzi iegūst būvobjektu statistiku un atskaites;
 • atvieglots būvinspekcijas darbs un uzlabota klientu apkalpošanas kvalitāte;

Izveidotā būvvaldes dokumentu vadības sistēma ir pirmais solis uz “vienas pieturas aģentūras” īstenošanu pašvaldības būvniecības pārvaldē.

Būvvaldes dokumentu vadības sistēmā ir ietverta:

 • Visu ienākošo izejošo dokumentu reģistrēšanas procesu vadība un kontrole;
 • Visa informāciju, kas skar būvniecības procesu no ieceres brīža līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā;
 • Detālplānojumu, Būvniecības pieteikumu, Būvvaldes atzinumu reģistrs;
 • Plānošanas arhitektūras uzdevumu, Projektu apstiprināšanas reģistrs;
 • Izsniegto būvatļauju, Inspicēšanas ziņojumu, Ekspluatācijā pieņemto būvju reģistrs;
 • Vienota Būvvaldes reģistru žurnāla – atskaites izdrukas izveide;
 •  Dažādas būvobjektu apkopojošās atskaites pēc kadastra numura.

Izveidotā sistēmā katrai lietotāju grupai, kur viena grupa ir viena veida būvniecības dalībnieks (piemēram, būvvalde, būvinspekcija, būvnieks u.tml.), izveidota sava darba vieta, kurā pieejamas tikai grupai noteiktas funkcijas.