Auto transporta parka vadība

auto-dealers

Izstrādātā Transporta parka vadības sistēma nodrošina organizācijas darbiniekus ar pārvaldes instrumentu, kas ļauj uzkrāt un analizēt datus par transporta līdzekļiem un to ekspluatāciju saistītām izmaksām. Sistēma pilnībā atbalsta transporta parka vadības galvenās funkcijas un biznesa procesus un nodrošina detalizētu transporta līdzekļa datu uzskaiti. Sistēma seko līdzi autoparka remontiem, degvielas patēriņam un normām, izmaksām u.c.

Ar sistēmas palīdzību var veikt sekojošas darbības/funkcijas:

 • Nodošanas/pieņemšanas dokumentu sagatavošana;
 • Transporta reģistra izveidi ar pilnu transporta specifikāciju;
 • Papildus aprīkojuma ievade un kontrole;
 • Riepu, aptieciņu, akumulātoru, ugunsdzēšamajam aprātu uzskaite un administrēšana;
 • Remontu plānošana un izdevumu uzskaite;
 • Apdrošināšanas polises, apdrošināšanas gadījumi un citi notikumu uzskaite;
 • Vadītāju un papildus vadītāju uzskaite un administrēšana;
 • Maršruta lapu (transporta atskaišu) ievadīšana un apstiprināšana, degvielas karšu administrēšana;
 • Degvielas pateriņa normu kontrole
 • Autoparka atjaunošanas plānošana;
 • Dažādi pakalpojumu līmeņi/pakas (transporta departamenta pakalpojumi);
 • Degvielas izdevumu aprēķins, norēķini ar klientiem/struktūrvienībām:
 • Perioda atskaites sagatavošana klientam/struktūrvienībai;

Sistēma ir ilgstoši pārbaudīta un tiek izmantota uzņēmumos, kā ar 100 tā 1000 transporta vienībām.